Lage minnepinne

I Wis Skole velger du Oppsett - K-reg og flippen "Data ut".

Velg aktuell lærer og klikk "Lag datafil". Da vil Wis Skole lage en datafil med alle fagene den læreren har lov til å føre på, og legge det ut på angitt sti. Hvis krysset for å "Ta med program" står på betyr det at Wis Skole kopierer kreg.exe til samme sted som datafilen. Dette forutsetter at Kreg.exe ligger i mappen der Wis Skole ligger. Hvis programmet finner Kreg.exe på minnepinnen / disketten fra før, kopieres det ikke.

 

Hvilke fag blir med i datafilen ?

 De fag som dukker opp i K-reg er de samme som læreren vil få tilgang til å redigere i Wis Skole. Forskjellen fra Wis Skole er at fag du bare har lese rettighet til ikke vil vises i K-reg.