Installasjon

Hvor skal programmet og dataene ligge?

Det avhenger mye av strukturen i IT-løsningen i kommunen.

Først litt om hvordan installasjonen er bygd opp.

Program mappe

Alle filer bortsett fra selve databasen må ligge i samme mappe.

Når en dobbeltklikker Skole.exe starter programmet og bruker WisSkole.ini til å koble seg mot databasen.

Det har ingenting å si hvor denne programmappen ligger - den kan ligge på egen maskin eller på en annen maskin som det er tilgang til.

I tillegg trengs det en databasemotor (Advantage fra Extended Systems) på hver maskin som skal kjøre Wis Skole. Denne må ligge i samme mappe som programmappen. Databasemotoren blir installert når en installerer Wis Skole.

Oversikt over filer i programmappen:

Skole.exe

Selve programfilen.

WisSkole.ini

En konfigurasjonsfil. Her legger du inn hvilken mappe dataene ligger i samt om det benyttes lokal databasemotor eller sql server.

Kreg.exe

Om man vil benytte K-reg må denne filen ligge her. Hvis ikke må man gå på nettsiden til WisSkole for å installere den.

ADS.INI

Konfigurasjonsfil for databasemotoren. Må ikke endres.

ace32.dll

Databasedriver

adsloc32.dll

Databasedriver

adslocal.cfg

Konfigurasjonsfil for databasemotoren. Må ikke endres.

ansi.chr

Språkinnstillinger for databasemotoren. Må ikke endres.

axcws32.dll

Databasedriver

extend.chr

Konfigurasjonsfil for databasemotoren. Må ikke endres.

Stopp.exe

programfil

Data mappe

Her finner du skolens data, fordelt på mange filer.
Standard plassering av datamappen er en mappe under programmappen som heter \data.

Om man vil legge dataene på en annen plass må man angi plassering i Wisskole.ini-filen.

Flere bruker Wis Skole samtidig

Wis Skole er bygd som et flerbrukerprogram. Dette betyr at det er greit at flere bruker programmet samtidig.

Egen server

Hvis en har en server i nettverket, bør Wis Skole legges der. Da vil alle maskiner på nettverket kunne kjøre programmet.

Egen stasjon for fellesområdet

Vi anbefaler at det opprettes en egen stasjonsbokstav til en felles mappe på serveren. Denne kan en f.eks. gi navnet F:. Alle maskiner bør få F: koblet til denne felles mappen på serveren. Dette gjør en ved å stå på hver arbeidsstasjon, få fram felles-mappen under andre maskiner,
høyreklikke på den og velge "koble til nettverksstasjon". Der velger en ønsket bokstav (f.eks. F), krysser av for "Koble til ved oppstart" og trykker OK. Da vil det se ut som om om maskinen har fått en ny disk med navn F:. I denne felles-mappen kan en da lage en mappe med navnWis, og under der Skole.

Hvis serveren brukes som arbeidsstasjon

Hvis også serveren skal brukes til å kjøre Wis Skole på, er det et par forhold som må ordnes.

De andre arbeidsstasjonene henviser til Skole-mappen f.eks. som F:\Wis\Skole, mens den på serveren kanskje heter C:\Felles\Wis\Skole. Dette kan skape et problem, og det er nødvendig at også serveren benytter samme sti til mappen som de andre maskinene.

For å få til dette må en i Autoexec.bat på serveren kjøre følgende kommando: Subst F: C:\Felles Dette gjør at også serveren får en ny stasjon F: som peker på Felles-mappen.

Nettverk og bredbånd

Om dataene legges på en server hos kommunen med bredbånd mellom skolen og kommunen kan nettverket bli en trang flaskehals. Selv om hastighet på rundt 1mbit per sekund oppleves som veldig raskt på Internett vil WisSkole oppleves veldig tregt i forhold til om dataene skulle ligge på lokal maskin eller i lokalnettverk. Om dataene må ligge på kommuneserver med relativt sen nettverkstilkobling mellom skolen og kommunen bør man kjøre sql server hos kommunen. Vi kommer tilbake til dette i eget punkt om databaseserver.

Underordnede dokumenter