Flere skoler

Om alle skoler i en kommune benytter programmet får man 20 % rabatt på Wis Skole lisensene.

Slik løsningen har vært måtte man for hver enkelt skole ha en separat installasjon med egen database.

I versjon 19 av programmet lanserer vi det vi kaller en flerskoledatabase. Det betyr at man kan ha alle skolene i kommunen i samme installasjon. Prisen vil være den samme, men det forenkler administreringen av programmet og gir etter hvert mye bedre muligheter for statistikk på kommunenivå.

Ved å ha alle skoler i samme database vil det bli enklere å overføre data mellom skolene. Og det er selvfølgelig enklere å administrere selve programmet, både med hensyn til backup, sikkerhet og oppgraderinger.