Lokal server eller SQL

I WisSkole brukes Advantage databaseserver fra Extended Systems. Hovedgrunnen til at vi har valgt denne løsningen er skalerbarhet. En enkelt skole trenger som regel ikke databaseserver og da kan man bruke lokal databasemotor (ligner på Microsoft Access). Med mange samtidige brukere bør man altså installere serverprogramvare for å oppnå bedre ytelse og langt bedre stabilitet. Enkel å administrere, og krever svært lite ressurser av serveren.

Advantage databasen finnes i to versjoner: Lokal og Server. Den lokale er gratis, og det er den vi baker inn i standard installasjon.

For de fleste av våre kunder vil den lokale versjonen være tilstrekkelig. Men i noen situasjoner kan man vurdere serverversjon: