Knytt til kontaktlærer

 Hver enkelt elev må knyttes til en kontaktlærer.

Du legger inn kontaktlærer i klassen/gruppen under Skolen - Klasser - Generelt.  

Du kan markere flere elever samtidig. Se Elever - markere flere samtidig.