Markere flere elever samtidig

Markere flere elever samtidig

Det er mulig å velge flere elever fra lista samtidig, f.eks. for å slette, knytte til kontaktlærer eller plassere i gruppe.

Klikk da med høyre museknapp på en av elevene i lista og velg"Markere flere elever samtidig".

Hold ned Ctrl for å markere flere enkeltelever, og Shift på den siste eleven for å markere alle.

Hvis du vil slå av denne muligheten for å endre på noen av elevenes opplysninger, så gjøres det på samme måte.