Målform

Hvis målformen eleven skal ha på vitnemålet er forskjellig fra det som er standard for skolen, må dette avmerkes.

Gå inn på Elevdata-skjemaet (dobbeltklikk på eleven i elevlista, trykk F10 eller velg Åpne skjema over lista) og sett inn målform.

Hvis feltet står blankt blir vitnemålet skrevet ut på den målformen som er standard for skolen.