Alfabetisering og nummerering

Du kan alfabetisere elever både etter etternavn og fornavn.
Før elevene nummereres bør de alfabetiseres.

Høyreklikk i elevlista, og velg Automatisk nummerering
Ett klikk på kolonneoverskrift sorterer elever etter den kolonnen i synkende rekkefølge. Ennå ett klikk sorterer i stigende rekkefølge.
Shift og klikk på andre kolonner lar en sortere på flere kolonner.

 

Sortering

Etternavn som starter med dobbel A krever spesielle valg for å få riktig sortering på utskrift og skjerm.

Ved utskrift må du velge sortering på Nr., og ikke på Navn, hvis du har elever med etternavn som starter på Aa.

For å få Aa sortert som Å på skjermen haker du av for dette under Oppsett - Oppsett.

Hvis du vil ha elevene skrevet ut alfabetisk i protokollen, må du legge inn elevene uten nummer, og alfabetisere ved å trykke på kolonneoverskrifta Ettermavn.

Elever med samme etternavn alfabetiserer du ved å holde ned Shift og klikke på Fornavn etter at etternavnet først er sortert.

Høyreklikk i navnelista for å velge automatisk nummerering i den rekkefølgen elevene står på skjermen.