Foresatte

På Elevdata-skjemaet legger du inn opplysninger om eleven og foresatte.

Du åpner Elevdata-skjemaet ved å dobbeltklikke på eleven i Elevlista (Skolen - Klasse - Elever), F10 eller velge knappen for Åpne skjema over Elevlista.

Du kan legge inn to foresatte med forskjellige adresser, tlf. dag/kveld, e-post og merknader.

Foresatte er skilt ut i eget register i Wis Skole. Det betyr at flere elever kan kobles til samme foresatte. En endring av telefonnr på en foresatt vil derfor automatisk gjenspeiles hos alle elever som er knyttet til denne foresatte.

Innlegging foresatt

Du kobler foresatte til eleven ved å bruke knappen "Velg foresatt .." bak feltene Fornavn og Etternavn på flippene for Foresatt 1 og Foresatt 2. Det vil da komme frem en dialog der du kan søke blant de foresatte som allerede er registrert i programmet. Dersom den foresatte ikke er registrert tidligere velger du <Ny> i listen. Det blir da opprettet en ny foresatt, og du kan legge inn detaljert informasjon om denne i Foresatt flippen på eleven.

Bytte foresatt på elev

Dersom en skal bytte foresatt på en elev, så er det også knappen "Velg foresatt .." som skal brukes. 

Endre status på foresatt

Når du står på Elevdata-skjemaet kan du endre status på foresatt til passiv eller død, og du kan fjerne den foresatte.

Endre data på foresatt

Hvis du skal endre data på en foresatt går du inn på flippen Foresatte. Her finner du også oversikt over barn som er tilknyttet hver enkelt foresatt.

Endre rekkefølge på foresatte 

Stå på Elevdata-skjemaet og flippen Foresatt 1 eller Foresatt 2. Klikk på knappen med penna for å endre navn på foresatt. Vær oppmerksom på at endringen vil inkludere alle elever som er tilknyttet den foresatte.

Underordnede dokumenter