Eksport og import av filer til fotofirma

Wis skole har en meget elegant løsning for eksport og import av filer til fotofirma

 

Generelt

Løsningen sparer både skole og fotograf for arbeide. Du kan velge trinn, klasse, bildenavn (fornavn, etternavn eller Id) og bildetype (jpg, gif,bmp).

 

Eksport

Velg Program - Eksporter
Egen flipp: Fotofirma
Velg hvilke elever som skal være med
Velg format på bildenavn (f.eks. fornavn, etternavn)
Velg type (bmp, jpeg, gif)
Klikk knappen for eksport til Excel (excel symbol)

Send excel fil til fotoleverandør.

 

 

 

 

 

Import

Oftest får man bildene tilsendt på en CD. Du må da kopiere filene over i en mappe på disken. Deretter velges fra Wis skole.

Velg skolen - klasser.
Velg flippen generelt
Sett bildenavn (fornavn, etternavn eller Id). Det er viktig når du importerer at bildenavn og bildetype ligner eksporten.

Velg bildemappe.