Prøver, PAS

PAS står for Prøve Administrasjons System, og er et prosjekt kjørt av Utdanningsdirektoratet for administrering av prøver. Man registrerer prøvegrupper, og melder opp kandidater.

Gjennom Wis Skole (som er et SkoleAdministrasjonsSystem, SAS) kan du lage prøvegrupper, legge inn elever i gruppene og eksportere til PAS.

Funksjonene for å lage prøvegrupper og eksportere til PAS finner du i Prøver-modulen.

1. Start Wis Skole og pass på at du står på riktig skoleår i toppen av programmet (for høsten 2021 skal det stå 2021-2022 Høst).

2. Sørg først for å få tilgang til Prøver-modulen:

3. Sjekk at riktig fødselsdato og personnr er lagt til på alle elever som er aktuelle for prøve/eksamen. Sjekk også fødselsdato, personnr og e-post på alle lærere som skal brukes som prøveansvarlige.

4. Hvis det gjelder nasjonale prøver skal avgiverskole registreres på alle elever i 8. årstrinn. Det betyr hvilken skole elevene gikk på i 7. årstrinn. Les artikkel om hvordan man registrerer avgiverskole

5. Klikk på knappen Prøver i menyen til venstre. 

Du skal nå ha følgende skjermbilde:

Prøver - registrering

Førstesiden inneholder en kort veiledning for hvordan du eksporterer til PAS.

Underordnede dokumenter