Registrering i PAS

 Når du klikker Klikker på Registrering og du får opp dette skjermbildet.

Prøver registrering 

Her har du mulighet til å opprette prøvegrupper og legge til elever og ansvarlige lærere.
Gangen er som følger:

  1. legg til ny gruppe. Da får du opp dette skjermbildet:
    Prøver - Velg
     Velg prøvetype øverst, velg riktig prøve i listen nedenfor og klikk OK
  2. gi gruppen ett navn. Wis skole foreslår prøvetype+ferdighet+trinn, f.eks. KPDIG_04 som betyr Kartleggingsprøve Digitale ferdigheter trinn 04. Om du trenger f.eks. en gruppe per klasse så bør du også legge til klassenavnet bakerst, ala KPDIG_4a
  3. klikk på ny knappen og huk av for de elevene som skal være med i gruppen
  4. legg til faglærere