Eksport til PAS

Når du har lagt inn alle gruppene så klikker du på Eksport og får opp dette skjermbildet:

 

Prøver eksport

For å ta ut fil til PAS så gjør du følgende.

  1. Velg prøvetype. KP=kartleggingsprøve. NP=nasjonal prøve. LS=læringsstøttende prøve. PN=pilotering 
  2. Velg prøvegruppe. Her kan man eksportere en og en gruppe, eller velge <Alle>
  3. Klikk Start eksport. Denne går gjennom datagrunnlaget og gir deg tilbakemelding på ting som må rettes. Dersom alt er ok vil prøvene bli eksportert/lastet opp direkte i PAS.
  4. vent ca et minutt, så kan du klikke Hent påmeldingsstatus for å få en rapport over det som ble lastet opp, med hvilken status.