Avgiverskole

Mangler avgiverskole ved eksport til PAS

Elever som skal eksporteres til PAS må ha angitt hvilken barneskole elevene gikk ved.

Ved eksport til PAS så vil en kunne få feilmeldingen.

Feil/mangler avgiverskole

Det en da må gjøre er og angi avgiverskole på alle elevene som mangler det. For å angi avgiverskole så åpner en klassen det gjelder.

  1. Klikker på første elev
  2. Trykker F2 for å bytte til markeringsmodus (For å komme tilbake til redigeringsmodus er det bare og trykke F2 igjen)
  3. Hold ned CTRL og klikk på de elevene som kommer fra samme barneskole.
  4. Høyreklikk en av de blå linjene.
  5. Velg Endre nøkkelinformasjon - Avgiverskolens navn
  6. Skriv inn skolen elevene gikk ved i 7de trinn
  7. Velg Endre nøkkelinformasjon - Avgiverskolens org. nummer
  8. Skriv inn org. nummer til skolen elevene gikk ved i 7de trinn

Orgnr. og offisielt skolenavn kan en enklest finne ved og søke på http://nsr.udir.no sine sider, og da er det virksomhets orgnr en skal bruke, og ikke skoleeiers orgnr.

 

Avgiverskole 1