Import fra IST Extens

Import fra IST Extens

 

 I IST Extens går du på klassen du vil eksportere til Wis Skole.

Legg til kolonner under "F11-feltvalg"

Kolonner som kan importeres til Wis Skole er: Personid, Utdanning Basisgruppe, Etternavn, Fornavn, Adresse, Fødselsdato, Foresatt etternavn, Foresatt fornavn, Foresatt telefon, Foresatt telefon arbeid, Foresatt telefon mobil.

Marker alle elevene og kopier(CTRL-C), gå til excel og lim inn.(Behold en tom linje øverst til kolonnenavn.)

Gjenta for hver klasse.

 Du vil da få ett ark som ligner dette:

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13109240218
8
8A
Toland
Ina
13.10.1992
Haugen 9
Toland
Are
76 12 74 66
 
415 40 055
5099247318
8
8A
Vesli
Inge
05.09.1992
Rundveien 1
Vesli
Will
76 12 28 92
76 11 09 30
 
130492*****
8
8A
Varg
Per
13.04.1991
Kromsvingen 4
Varg
Ole
 
 
995 25 689

 

 
Skriv så inn kolonnenavn så du får ett slikt ark:
(Har du med flere felt fra IST Extens så bare gi de kolonnenavnet hoppover)

 

Hoppover
Klassetrinn
Klassenavn
Etternavn
Fornavn
Fødselsdato
Adresse
Hoppover
Hoppover
Foresatt1TlfKveld
Foresatt1TlfDag
Foresatt1TlfMobil
13109240218
8
8A
Toland
Ina
13.10.1992
Haugen 9
Toland
Are
76 12 74 66
 
415 40 055
5099247318
8
8A
Vesli
Inge
05.09.1992
Rundveien 1
Vesli
Will
76 12 28 92
76 11 09 30
 
130492*****
8
8A
Varg
Per
13.04.1991
Kromsvingen 4
Varg
Ole
 
 
995 25 689

 

 
Legg så til feltene Skoleår, Foresatt1Navn og Personnummer bakerst i arket.

 

Skoleår
Foresatt1Navn
Personnummer
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Under Skoleår skriver du inn f.eks 2006-2007 i første felt og kopierer det nedover for alle elevene.
- Under Foresatt1Navn skriver du inn formelen =G2 & " " & H2 og kopierer den nedover for alle elevene
- Under Personnummer så skriver du inn formelen =HØYRE(A2;5) og kopierer den nedover for alle elevene.
 
Velg så Fil - Lagre som og velger filtype SDV (semikolondelt) , gir den ett navn og klikker lagre.
Svar Ok og Ja på spørsmålene om du vil lagre på dette formatet.

Lukk fila i excel, og du har en fil som er klar for å importeres i Wis Skole. 

Hvordan importere elever fra IST Extens