Datagrunnlag

Elever, klasser, lærere og personale som skal eksporteres må legges inn på forhånd.

Man bør bestemme seg for hvilken id som skal benyttes på personene i eksporten. Som regel benyttes fullstendig fødselsnr. Imidlertid er det av og til elever som ikke har gyldig norsk personnr. Her kan man registrere en annen Id i feltet InternId. Et eksempel på hvordan en slik id kan se ut er å benytte en kombinasjon av fødselsdato og et fiktivt personnr. F.eks. 23109911111. Personer uten id blir ikke eksportert.

Enkelte kommuner ønsker å ta med ansattnr på personale i eksporten, slik at Feide kan benyttes i forbindelse med økonomi/personalsystem. Da må feltet Kode på personale fylles ut.

Eksporten til Fronter kan ta med foresatte. Om man ønsker å eksportere foresatte må foresatte registreres med gyldig personnr, og kobles til sine elever.

Registrer kommuneinformasjon på alle skoler. Gjøres enklest under System - Skoler. Man må legge inn kortnavn, org.nr, kommunenavn og område. Område kan være kommunens nettadresse i formen eksempel.kommune.no.

Organisasjonsnr må legges inn på alle skoler. Dette kan lettest gjøres under System - Skoler.

På hver skole kan man fylle ut kortnavn for skolen. Dette feltet benyttes som Id for kommunen, og gruppenavnene får automatisk med seg kortnavnet som prefiks. For eksempel Demo ungdomsskole kan ha kortnavnet DEU, og et typisk gruppenavn i eksporten kan bli DEU-10a.