Manuell eksport

 

Eksporten finner man under Program - Eksporter, flippen XML.

Under Eksportformat velger man hvilket format xml-filen skal ha

Koding bestemmer hvilken encoding man skal bruke. Standardvalget er ISO-8859-1 som er vanlig ANSI-format. Noen systemer ønsker at dataene kommer i UTF-8-format

Man kan velge om man skal ta ut alle skoler på en gang eller om man vil velge en og en skole. Hvis en skole velges kan man velge om kommunen skal stå som toppnivå i hierarkiet.

"LMS" er kanskje litt feil betegnelse, men symboliserer hvilket system som skal hente inn data. I en Feide-integrasjon velger man Feide.

I feltet "Bruk ID" kan man bestemme hvordan elevene/lærerne skal identifiseres. Normalt bruker man fødselsnummer, men en del utenlandske elever mangler gyldig norsk personnr og da kan man legge inn egen Id for disse. Disse ID-ene registreres i feltet "Intern ID" på elevkortet til eleven.

Som utgangspunkt blir kun lærere som er knyttet til sine klasser enten som kontaktlærer eller faglærer med i filen. I en del tilfeller kan det være ønskelig at ALT personale skal være med. Sett i så fall kryss i feltet Personalgruppe. Alt personale inkludert lærere blir lagt i egen personalgruppe, og lærerne blir i tillegg knyttet til sine grupper.

Velg filnavn og plassering, og klikk på Feide-symbolet i toppen for å lagre datafil.