Eksportoppsett

Eksportapplikasjonen styres ved hjelp av en konfigurasjonsfil (wseksport.ini) som kan programmeres direkte fra Wis skole. Opplegg for det finnes under System - Eksportoppsett.

Dersom man allerede har laget et eksportoppsett kan man klikke "Hent innstillinger fra fil" og gjøre nødvendige justeringer.

  1. Først må det angis hvilken bruker som skal benyttes når eksportprogrammet skal logge seg på Wis skole-databasen. Denne brukeren må ligge fast i programmet, dvs må ikke slettes eller endres. I tillegg må brukeren enten være lagt inn som systembruker (under System - Brukere) ELLER være avkrysset med system-tilgang (egen avkrysning under Oppsett - Tilgang). Ellers må brukernavnet være unikt, dvs ingen andre brukere med samme brukernavn.
  2. Man må angi hvilket skoleår som skal eksporteres. Dette må endres etter hvert skoleår.
  3. Velg Eksportmappe. Dette vil være mappen hvor eksportkonfigurasjonen og eksportapplikasjonen ligger. Som regel velges mappen hvor Wis skole er installert. Vi støtter foreløpig eksport til Feide, Its Learning og Fronter. Disse er lagt inn med egne faner under eksportoppsettet. Sett kryss i Ta med på aktuelle eksporter.
  4. På hver eksport må man angi hvilken mappe filene skal legges i. Feide/Fronter/Its Learning settes opp til å hente filene fra den angitte mappen automatisk.
  5. I eksporten til Feide må man angi Format. Vi støtter formatene IMS Enterprise og ABC Enterprise.
  6. Koding bestemmer hvilken encoding man skal bruke. Standardvalget er ISO-8859-1 som er vanlig ANSI-format. Noen systemer ønsker at dataene kommer i UTF-8-format.
  7. Kryss av hvilke skoler som skal eksporteres. Hvis en skole velges kan man velge om kommunen skal stå som toppnivå i hierarkiet.
  8. I feltet "Bruk ID" kan man bestemme hvordan elevene/lærerne skal identifiseres. Normalt bruker man fødselsnummer, men en del utenlandske elever mangler gyldig norsk personnr og da kan man legge inn egen Id for disse. Disse ID-ene registreres i feltet "Intern ID" på elevkortet til eleven. I så fall velges "Personnummer,InternId".

Eksportapplikasjonen tar foreløpig ikke hensyn til Tidspunkt, men vi har planer om å lage egen service som kan settes opp til å kjøre eksportene i angitte tidspunkt.

Som utgangspunkt blir kun lærere som er knyttet til sine klasser enten som kontaktlærer eller faglærer med i filen. I en del tilfeller kan det være ønskelig at ALT personale skal være med. Sett i så fall kryss i feltet Personalgruppe. Alt personale inkludert lærere blir lagt i egen personalgruppe, og lærerne blir i tillegg knyttet til sine grupper.

Velg Filnavn. Sjekk om feideløsningen legger noen føringer i hvordan filnavnet skal se ut.