Filer i programmappe

Wis Skole er bygd opp av flere filer, og alle disse må være på plass for at programmet skal fungere.

Nedenfor følger en liste med kort beskrivelse av de filene som Wis Skole består av. Alle disse filene ligger i programmmappen, dvs den mappen der Wis Skole er installert.