Orden og adferd

Føring av orden og adferd
Rett til å føre orden og adferd skjuler seg under "faget" annet. 
For at en faglærer skal kunne føre karakterer under orden og adferd så må han være lagt inn som faglærer i "faget" Annet.