Fil til GSI

Det er laget eksport av data som kan importeres i GSI.

Fra og med 2009 støtter GSI import av tall fra skoleadministrativt system. Vi har laget en eksport som tar ut de data som er lagret i Wis skole. Vi mangler selvsagt en del data i Wis skole, spesielt det som har med timetall og spesialundervisning å gjøre, men det gir uansett en god start på registreringsarbeidet.

Fil lages på følgende måte: 

du må ha minimum versjon 30 av Wis skole for å eksportere data til GSI