Føring av NOR1415

Føring av "NOR1415 - Norsk for elevar med fritak for vurdering av sidemål"

Faget skal ikke føres i egen fagkode.

Karakteren skal i stede føres under "NOR0214 - Norsk hovedmål, skriftlig" og så skal det føres "F - Fritatt" i "NOR0215 - Norsk sidemål, skriftlig"