Læreplan

Karakterer i heimkunnskap og naturfag som er satt etter L97 må overføres til LK06.

Hvis karakterene i naturfag og heimkunnskap er satt i henhold til gammel læreplan (L97) overfører du dem til Kunnskapsløftet (LK06) på følgende måte:

For informasjon om den nye læreplanen så henviser vi til Utdanningsdirektoratets sider:

Kunnskapsløftet - fastsatte læreplaner