Rutiner

Karakterer

Når elevene i en klasse er lagt inn, kan en legge inn karakterer for høst- og vår-terminen. Systemet holder orden på aktuelle fag og hvilke karakterkoder som er lovlige i hvert fag. På hver karakter kan lærerne legge inn sine merknader. Eleven har også sin merknad som kommer med i karakterutskrifter og protokoller. I tillegg kan det legges inn en merknad for 2. termin 10. klasse som vil komme på vitnemålet.

Protokoller

Systemet lager flotte protokoller for begge terminer. Der tas det med karakterer, merknader og faglærere med plass for underskrifter. Vitnemålsprotokollen er godkjent av Læringssenteret.

Karakterutskrifter

Karakterutskriftene som systemet tilbyr, kan brukes i stedet for karakterbøker. I tillegg skriver systemet ut karakterutskrift som skal underskrives av foresatte.

Vitnemål

For elevene i 10. klasse kan systemet kjøre ut godkjente vitnemål automatisk til hver klasse. Fra og med skoleåret 2007 - 08 ble vitnemålet to forskjellige sider: Selve vitnemålet og vedlegg til vitnemålet.

Karakterstatistikk

Her vil skolen få oversikt over antall karakterer på hvert tall, fordelt på fag og kjønn.
Denne utskriften er likt skjema som skal sendes Læringssenteret. Systemet lager også fil med de samme data som kan hentes direkte inn hos Læringssenteret.

Overføring til inntakskontoret

Programmet lager automatisk utskrift eller datafil som skal sendes inntakskontoret. Dette gjelder både avgangselever om høsten, prøveinntak etter 1. termin og avgangskarakterer til våren.