Fjerne visning av karakterer

Det er nå mulig å fjerne visning av karakterer i karakterutskriften. Dette for at den skal kunne brukes i forbindelse med vurderinger på barneskolen. Gjøres på følgende måte:

  1. før karaktermerknader på vanlig måte
  2. i karakterutskriften fjernes avkrysning på fravær, fratrekk, orden/atferd og Karakterer
  3. sett gjerne egen tittel på utskriften (for eksempel Vurderinger)
  4. sted/dato
  5. forhåndsvisning for å skrive ut vurderingsutskriften