Fronter

Vi har i versjon 37 av Wis skole oppdatert vår eksport til Fronter. Her er det ganske store endringer i forhold til tidligere. De viktigste er nytt gruppehierarki samt mulighet for å ta med faggrupper og foresatte, men det er også endringer i id-struktur på gruppene.

Nytt gruppehierarki

Gruppene er nå strukturert på følgende måte:

Eksportfilen er gjort lettere lesbar ved hjelp av kommentarer.

Kontaktlærergrupper

For at lærere skal få kontaktlærerrettigheter i Fronter må man knytte læreren til sine elever.
>> les mer om hvordan knytte til kontaktlærer 

Faggrupper

Det er nå mulig å ta med faggrupper i eksporten. Vi har tatt i bruk gruppeopplegget til dette. Til grupper kan man koble både lærere og elever. Gruppene bør navngis på en hensiktsmessig måte. Eksempel: 8a_eng1 kan være engelskgruppe1, 8a. Kommunen/skolene bør lage en god policy på dette. For at gruppen skal bli med i eksporten må man sette kryss i feltet "Ta med i LMS".
Grupper opprettes under Skolen - Grupper
>> knytt elever til grupper
>> knytt lærere til gruppen

Foresatte

Fronter tilbyr foreldrepålogging, som gjør det mulig for foresatte å få tilgang til informasjon om fravær, orden og atferd, karakterer og oversikt over elevenes undervisningsplaner og oppgaver.
Vi har nå mulighet til å ta med foresatte i vår eksport. Da må alle foresatte (som skal ha mulighet til å logge på Fronter) registreres med gyldig 11-sifret personnummer, alternativt en annen ID som legges i feltet InternId (gå på Skolen - Foresatte for å legge inn dette).

Egen eksportapplikasjon

Vi har valgt å skille ut eksoportfunksjonaliteten til Feide og LMS til egen eksportapplikasjon. Det gjør det mulig å automatisere eksportprosessen.