Itslearning

Vi har i versjon 37 av Wis skole oppdatert vår eksport til Its Learning. Her er det ganske store endringer i forhold til tidligere. De viktigste er nytt gruppehierarki samt mulighet for å ta med faggrupper og foresatte, men det er også endringer i id-struktur på gruppene.

For eksisterende brukere av vår eksport til Its Learning må overgang til ny versjon være et bevisst valg, der brukerne bør bli gjort kjent med endringene før eventuell overgang. Derfor har vi innført versjonskode på eksporten, og standard er at man eksporterer i gammelt format til man bytter.

Den nye versjonen vil også føre til ganske store endringer i eksportfilen, og dette vil trigge importfilteret til Its Learning, slik at endringene må godkjennes før man "får lov til" å slippe til med nytt format. Derfor bør kommunen ta kontakt med Its Learning før man bytter til nytt format, og varsle om at det blir store endringer i neste fil.

For at Its Learning skal kunne ta i mot faggrupper/fag og foresatte så må importkonfigurasjonen til kommunen oppdateres hos Its Learning. Kontakt Its Learning for å få dette ordnet. Foresattintegrasjon er en egen tjeneste som Its Learning tilbyr, som kommer i tillegg til standard pakke. NB: Ikke ta med faggrupper eller foresatte i eksporten før importkonfigurasjonen er oppdatert!


Nytt gruppehierarki

Gruppene er nå strukturert på følgende måte:

Gruppene er nå strukturert på følgende måte:

Kommune

Eksportfilen er gjort lettere lesbar ved hjelp av kommentarer.

Kontaktlærergrupper

For at lærere skal få kontaktlærerrettigheter i Its learning har vi innført egne kontaktlærergrupper. Gruppene inneholder læreren med tilhørende elever. For at dette skal fungere i eksporten må man knytte læreren til sine elever.
>> hvordan knytte til kontaktlærer

Faggrupper

Det er nå mulig å ta med faggrupper i eksporten. Vi har tatt i bruk gruppeopplegget til dette. Til grupper kan man koble både lærere og elever. Gruppene bør navngis på en hensiktsmessig måte. Eksempel: 8a_eng1 kan være engelskgruppe1, 8a. Kommunen/skolene bør lage en god policy på dette. For at gruppen skal bli med i eksporten må man sette kryss i feltet "Ta med i LMS".
Grupper opprettes under Skolen - Grupper
>> knytt elever til grupper

>> knytt lærere til gruppen

Foresatte

Its Learning tilbyr nå foreldrepålogging, som gjør det mulig for foresatte å få tilgang til informasjon om fravær, orden og atferd, karakterer og oversikt over elevenes undervisningsplaner og oppgaver. Mer info her: http://www.itslearning.no/foreldreportal
Vi har nå mulighet til å ta med foresatte i vår eksport. Da må alle foresatte (som skal ha mulighet til å logge på Its Learning) registreres med gyldig 11-sifret personnummer.


Egen eksportapplikasjon

Vi har valgt å skille ut eksoportfunksjonaliteten til Feide og LMS til egen eksportapplikasjon. Det gjør det mulig å automatisere eksportprosessen.