Flerbruker løsning

Lær bl.a. litt om hvordan programmet kan brukes i nettverk.

Generelt

Wis Skole består av flere filer: 

Alle filer bortsett fra selve databasen må ligge i samme mappe. Når en dobbeltklikker Skole.exe starter programmet og bruker WisSkole.ini til å koble seg mot databasen. Det har ingenting å si hvor denne programmappen ligger - den kan ligge på egen maskin eller på en annen maskin som det er tilgang til.

I tillegg trengs det en databasemotor (Advantage fra Sybase) på hver maskin som skal kjøre Wis Skole. Denne må ligge i samme mappe som programmappen. Databasemotoren blir installert når en installerer Wis Skole.

Flere bruker Wis Skole samtidig

Wis Skole er bygd som et flerbrukerprogram. Dette betyr at det er greit at flere bruker programmet samtidig.

Egen server

Hvis en har en server i nettverket, bør Wis Skole legges der. Da vil alle maskiner på nettverket kunne kjøre programmet.

Egen stasjon for fellesområdet

Vi anbefaler at det opprettes en egen stasjonsbokstav til en felles mappe på serveren. Denne kan en f.eks. gi navnet F:. Alle maskiner bør få F: koblet til denne felles mappen på serveren. Dette gjør en ved å stå på hver arbeidsstasjon, få fram felles-mappen under andre maskiner, høyreklikke på den og velge "koble til nettverksstasjon". Der velger en ønsket bokstav (f.eks. F), krysser av for "Koble til ved oppstart" og trykker OK. Da vil det se ut som om om maskinen har fått en ny disk med navn F:. I denne felles-mappen kan en da lage en mappe med navn Wis, og under der Skole.

Hvis serveren brukes som arbeidsstasjon

Hvis også serveren skal brukes til å kjøre Wis Skole på, er det et par forhold som må ordnes. De andre arbeidsstasjonene henviser til Skole-mappen f.eks. som F:\Wis\Skole, mens den på serveren kanskje heter C:\Felles\Wis\Skole. Dette kan skape et problem, og det er nødvendig at også serveren benytter samme sti til mappen som de andre maskinene. For å få til dette må en i Autoexec.bat på serveren kjøre følgende kommando: Subst F: C:\Felles
Dette gjør at også serveren får en ny stasjon F: som peker på Felles-mappen.