Feilsøking av Wis Skole i nettverk

Spørsmål:

 1. Hvilke feilmeldinger får de, og er det noe mønster? Får alle feilmeldinger?
 2. Får de opp sikkerhetsdialog ved oppstart der de må klikke kjør?(se pkt. 15)
 3. Hvor ligger Wis Skole, og hviket OS og service pack er det på lokal maskin, filserver, terminalserver, citrix?
 4. Ligger klientene i samme nettverk som serveren?
 5. Opptrer problemet på samme sted, for alle brukerene(også for administrator)?
 6. Finnes det feilmeldinger i eventloggen som kan knyttes til problemene i Wis Skole?
 7. Sjekk feilmeldinger i <disk>:\ads_err.dbf (kan også ligge på C:\ads_err.dbf)  Om en ikke finner fila så kan en åpne fila adslocal.cfg under Skole mappa i notisblokk og sette ERROR_ASSERT_LOGS= lik stien der en ønsker at ads_err.dbf skal havne.
 8. Hvilken antivirus kjører de(på lokal maskin, filserver,terminalserver)?
 9. Har de hatt problemer med skrivere? (Ved korrupt skriverdriver så vil Office produktene ofte ha problemer med og starte)
 10. Bruker maskinen trådløstnett?
 11. Har de opplevd problemer i andre program?

Oversikt

1. Kjør reindeksering

2. Kjør Wis Skole som administrator

3. Om Wis Skole er installert på server, så sjekk om Wis Skole kjører OK der.

4. Få sendt backup av Wis Skole hit og se om vi får samme feil her.

5. Slå av "Offline caching" på server der Wis Skole ligger

6. Slå av "Enkel fildeling" på lokal maskin(eller terminalserver)

7. Flytt temp området, mest aktuelt der Wis Skole er installert på terminalserver

8. Installer Advantage Server og se om det løser problemene.

9. Full opprensking i data.

10. Slå av antivirus

11. Slå av "Opportunistic Locking"

12. Om Wis Skole ikke starter så sjekk skriverdrivere.

13. Slå av "Write-Behind Caching"

14. Utdaterte kernel mode filter

15. Sikkerhetsdialog ved oppstart av Wis skole.

16. Endre intervall mellom flushing til disk.

 

Nyttige verktøy:

- Process explorer fra Sysinternals. Ett program som gir mye mer informasjon om kjørende prosesser enn Task Manager

  Link: http://www.microsoft.com/technet/Sysinternals/utilities/ProcessExplorer.mspx

- Autoruns fra Sysinternals: Ett program som forteller deg hvilke program som er satt opp til å kjøre når du logger på maskinen.

  Link: http://www.microsoft.com/technet/Sysinternals/utilities/Autoruns.mspx

- Filemon fra Sysinternals: Ett program som lar deg overvåke filaktivitet på maskinen din.

  Link: http://www.microsoft.com/technet/Sysinternals/utilities/Filemon.mspx

- Advantage Data Architect: Lar deg åpne ads_err.dbf loggfilen

  Link: http://www.Wis.no/filer/arc32.exe

- Advantage AdtFix: Fikser korrupte databaser.

  Link: http://www.Wis.no/filer/adt_fix.exe

 

 

1. Kjør reindeksering

  - Inne i Wis Skole gå til System - Rydd og klikk Utfør

 

2. Kjør Wis Skole som administrator

  - Logg på lokal maskin/terminalserver som domene administrator og se om den brukeren opplever de samme problemene. Hvis det går greit som administrator så vil problemet ligge i rettighetene til mappen der Wis Skole er delt ut.

 

3. Om Wis Skole er installert på server, så sjekk om Wis Skole kjører OK der.

  - Eventuelt kopier hele Skole mappen over på en annen maskin og se om den kjører der. Om dere har filserver så kopier Skole mappen ned til lokal maskin/terminalserver. Kjører Wis Skole greit fra folderen på lokal maskin/terminalserver så ligger problemet hos filserveren/nettverket. Feiler Wis Skole ved kjøring fra lokal folder så ligger problemet på lokal maskin/terminalserver.

 

4. Få sendt backup av Wis Skole hit og se om vi får samme feil her.
   - Gjør det de gjør steg for steg for å sjekke om vi får samme feil.

   - Greier vi og gjenskape feilen så sjekk ut: Feilsøking i Wis Skole.

 

5. Slå av "Offline caching" på server der Wis Skole ligger

   - Start - Kjør: compmgmt.msc /s

  
   - Gå til Delte mapper - Delte ressurser
   - Høyreklikk den delte mappa der Wis Skole ligger og velg Egenskaper

 

  
   - Klikk på knappen Hurtigbufring

  
   - Slå av Tillat hurtigbufring av filer i denne delte mappen
   - Klikk Ok to ganger for å lagre og komme ut

 

6. Slå av "Enkel fildeling" på lokal maskin(eller terminalserver)

  - Åpne en Utforsker(Start - Kjør: explorer.exe)

  

   - Klikk på Verktøy - Mappealternativer

  

   - Gå til Vis og ta vekk haken forran Bruk enkel fildeling(anbefales)

 

7. Flytt temp området, mest aktuelt der Wis Skole er installert på terminalserver

   - Opprett en mappe på roten på disken. F.eks: C:\TEMP

   - Gi alle brukere alle rettigheter til mappen.

   - Start - Kjør: SYSDM.CPL

  

   - Klikk på Avansert - Miljøvariabler

  

   - Rull ned til Systemvariabelen TEMP og klikk på Rediger

  

   - Endre Variabelverdi til mappen du opprettet.

   - Gjenta endringen for TMP variabelen.

   - Logg av og på for at endringene skal tre i kraft.

 

8. Installer Advantage Server og se om det løser problemene.

   - Last ned 30 dagers demolisens.

   - Veiledning for installasjon av Advantage Server

 

9. Full opprensking i data.

NB. Dere kan etter denne operasjonen ikke bruke gamle K-reg disketter.

  - Start Wis Skole og lag backup (System - Backup - Lag)

  - Avslutt Wis Skole

  - Gi mappen til Wis Skole nytt navn F.eks Skole_gml

  - Last ned og kjør siste installasjonsfilen for Wis Skole.

  - Logg på den tomme Wis Skole installasjonen med brukernavn: Admin og passord:Høy

  - Gå på System - Skoler - Importer og velg den backupen du lagde

  - Logg av Wis Skole og logg inn på din skole med ditt gamle brukernavn og passord.

  - Gå på System - Skoler og slett den tomme skolen.

NB. Dere kan etter denne operasjonen ikke bruke gamle K-reg disketter.

 

10. Slå av antivirus

Har eksempler på at antivirus har gitt advantage databasen problemer med og opprette/få tilgang til temporære filer. Gir ofte feilmeldingen 7207 i Wis Skole.

  - En kan eventuelt slå av realtime scan for filer med endelsen .adt, .adi og .adm eller for folderen der Wis Skole er installert. Samt temporære filer kreert av Advantage lokal database. Filene er på formatet timNNN.TMP der NNN er ett hexadesimalt tall.
  - Bare for å teste så kan en sjekke om det går bedre om en slår av antivirus.

 

11. Slå av "Opportunistic Locking"

  Lenker:

    - MS: Konfigurere opportunistisk låsing i Windows

    - MS: Programmet åpner en fil som skrivebeskyttet eller returnerer en melding om brudd på delingstillatelse eller meldingen "Ingen tilgang" ved åpning fra eller lagring til en nettverksmappe

    - MS: Filen låser seg, eller feilmelding om at tilgang er avslått, når du lagrer filer på nettverket

    - MS: Filer på delte nettverksressurser åpnes sakte, åpnes som skrivebeskyttet, eller du får en feilmelding

    -

12. Om Wis Skole ikke starter så sjekk skriverdrivere.

  - Slett gamle/ubrukte skrivere

  - Prøv og starte Word.(Word er også litt "kilen" ovenfor korrupte skriverdrivere)

  - Last ned oppdaterte drivere fra nett og legg de inn.

  - Har en problemer med en skriver så kan en prøve "HP LaserJet III" driveren istedet.

 

13. Slå av "Write-Behind Caching"

  - Start - Kjør: compmgmt.msc /s

  - Klikk på Enhetsbehandling - Diskstasjoner og høyreklikk hver enkelt harddisk og velg Egenskaper.

  - Marker for Optimaliser for rask fjerning og klikk OK

  Lenker:

    - Write behind disk cache

    - MS: Slow Disk Performance When Write Caching Is Enabled

 

14. Utdaterte kernel mode filter

  Program som kan gi problemer:

    - ARCserve Backup Agent for Open Files or ARCserve Open File Agent from Computer Associates International

    - Open Transaction Manager from VERITAS Software Corporation

    - Utdaterte antivirus programmer

  Enkleste måten og finne ut om dette gjelder din server er og restarte server servicen:

    - Start - kjør: net stop server

    - Start - kjør: net start server

  Lenker:

    - MS: You experience slow file server performance and delays occur when you work with files that are located on a file server

 

15. Sikkerhetsdialog ved oppstart av Wis skole.

Om Wis skole ligger på en server som ligger i ett annet nettverk enn det brukerenes maskiner ligger i, så vil en få opp en sikkerhetsdialog som ser slik ut:

Sikkerhets advarsel Wis skole

For å slå av denne dialogen så gjør en følgende:

NB! Dette medfører at klientene stoler på alt innhold på denne serveren, ikke bare skole.exe

1. Åpne Internet Explorer
2. Gå til Verktøy - Alternativer for internett
3. Gå til flippen Sikkerhet
4. Klikk på Lokalt intranett
5. Klikk på Områder, du får da opp denne dialogen

IESikkerhetsdialog 1
6. Klikk på Avansert..., og få opp denne dialogen

IESikkerhet 2
7. Skriv inn IP-adressen til serveren og ta vekk haken for Krev servergodkjenning(https:) for alle områder i denne sonen. og klikk Legg til

    - IP-adressen kan være på formatet: 10.10.1.2 = en server / 10.10.1.* = alle servere i 10.10.1.0 nettet / 10.10.1-100.*
8. Klikk Ok 3 ganger til du er ute i Internet Explorer igjen.

9. Restart maskinen for at endringene skal tre i kraft.

Lenker:
- MS: Intranet site is identified as an Internet site when you use an FQDN or an IP address

 

16. Endre intervall mellom flushing til disk.

En kan prøve og sette parameteren FLUSH_FREQUENCY i  adslocal.CFG som ligger i Skole-mappa.

Den er default satt til å flushe data til disk hvert 20de sekund, men skal i følge Advantages hjelpefil ikke påvirke flushing om filene ligger på en annen server.

Utdrag av hjelpefila:
Windows 98, ME, NT, 2000, and 2003 do not always commit (flush) to disk updates made to files opened on the local computer in a timely manner. This Local File Flush Frequency value determines how often updates to files on local hard drives are forcibly flushed to disk by an Advantage background local server thread. This value does not have any effect on files opened on remote drives, since the Windows operating systems seems to flush updates to disk on remote files in a timely manner. As this flush time interval decreases, the committing of local file updates occurs more often, which increases data stability (in cases where the client computer crashes), but decreases application performance. Setting this value to zero disables the forcible flush to disk functionality.