Feil på utskrift av vitnemålet selv om forhåndsvisning er riktig

Når står på forhpndsvinsing av en rapport ser du to printknapper.

Den nederste kan i noen tilfeller gi feil resultat ved utskrift av vitnemålet.

Den enkle løsningen er: Bruk alltid den øverste.

Wis Skole, printknapp