Feil på utskrift

Om en får diverse feilmeldinger ved utskrift fra Wis Skole så kan en av og til går rundt problemet ved og installere skriveren igjen med en universell driver som f.eks "HP LaserJet III".

 

Fremgangsmåte

Antar at problemskriveren heter "Hovedskriver"

1. Gå inn på egenskaper på "Hovedskriver" og noter hvilken port den bruker.
2. Legg til ny skriver og ved valg av port så velger den du fant i pkt. 1
3. Når du skal velge driver så velger du "HP LaserJet III".
4. Gi skriveren ett navn f.eks "LaserJetIII" og test den i Wis Skole.

NB: Denne skriveren vil kun skrive ut sorthvitt.