Import av data

Generelt

Det ligger i WIS Skole en mulighet for å hente inn data fra fil. Dette skal være en tekstfil med et bestemt format. Første rad skal inneholde de kolonnenavn som kan være med, adskilt med semikolon (;). Resten av radene skal inneholde elevdata som beskrevet i første rad,  adskilt med semikolon. Navnet på filen bestemmer du selv. Noen av de mest aktuelle feltene er:

Kolonnenavnene må være eksakt de som står over, men rekkefølgen er uvesentlig.
Importen kan hente inn flere data enn eksemplene over, se Importformat.

 

Eksempel på fil

Klassenavn;Etternavn;Fødselsdato;Personnummer
10-A;Olsen, Mari;140986;31230
10-B;Hansen, Runar;020187;22334

Data på regneark

Hvis du har elevene liggende i et regneark kan du lagre filen som en semikolonseparert tekstfil som du siden henter inn i WIS Skole.

I Microsoft Excel velger du "Lagre som", og i filtype velger du "SDV (semikolondelt) *.sdv" (Ikke velg SDV (Macintosh) eller SDV (OS2/MS-DOS).

I OpenOffice.org Calc velger du "Lagre som", og i filtype velger du "Tekst, CSV (.csv)". Bekreft at det er denne filtypen som skal brukes, velg deretter Tegnsett "VestEuropa (Windows-1252/WinLatin 1)", Feltgrense ";" og Tekstgrense blank (tom).

Hente inn i WIS Skole

Når du har en tekstfil slik den skal være, skal den hentes inn i WIS Skole. På menyen velger du Program - Importer. Velg tekstfilen, klikk Neste og du skal da se alle data. Hvis det er noe som er feil, avbryter du, retter i tekstfilen og prøver på nytt. Når alt ser greit ut velger du Fullfør. Klasser blir opprettet automatisk hvis de ikke allerede er på plass.

Underordnede dokumenter