Importformat

Det er i WIS Skole mulighet for å hente inn elevdata fra fil. Dette er aktuelt for skoler som har sine elever på data fra før. Dette kan være et datasystem som skolen bruker, en tabell i Word eller et regneark. For at filen skal kunne hentes inn i WIS Skole, må den ha et bestemt format. Dette formatet er beskrevet her.

Det kan også nevnes at før versjon 10 av Wis Skole, så var ikke alle disse feltene tilgjengelig ved import. De som sitter med eldre versjoner enn versjon 10 av Wis Skole bør derfor hente ned siste tilgjengelige versjon og installere den før importen kjøres. Ellers kan en risikere at ett eller flere felter ikke blir med i importen selv om de ligger korrekt i filen som skal importeres.

Mulige feltnavn
Følgende felt kan tas med:

Feltnavn

Merknad

Antall tegn

Eksempel

Skoleår

Hvilket skoleår det gjelder. Hvis feltet er blankt eller mangler, benyttes aktivt skoleår i systemet.

9

1999-2000

Klassetrinn

Tallet for klassetrinnet. Hvis feltet mangler eller er blankt, vil det bli beregnet ut fra feltet Klassenavn. Hvis også Klassenavn mangler, eller Klassenavn ikke kan brukes til å finne klassetrinnet, så blir feltet satt til 10.

Tall (1-2 siffer)

10

Klassenavn

Dette er skolens egen betegnelse på klassen. Dette brukes på vitnemålet og i protokollene.

10

10-A

Nummer

Nummer på eleven i klassen

Tall (1-2 siffer)

14

Etternavn

Elevens etternavn. Det er også mulig å legge hele navnet i dette feltet. Da er anbefalt format: Etternavn, Fornavn.

50

 

Fornavn

Elevens fornavn. I WIS Vitnemål vil dette koples sammen med teksten i feltet "Etternavn". Hvis elevens fulle navn ligger i etternavnfeltet, kan fornavnfeltet være blankt eller mangle.

30

 

Fødselsdato

Elevens fødselsdato

10

21.03.1987
21.03.87
210387

Personnummer

Elevens personnummer

5

32123

Adresse

Elevens adresse
(kan ikke inneholde linjeskift / enter)

100

Storgata 12

Postnummer

Elevens postnummer

4

7201

Telefon

Elevens telefonnummer (plass til flere)

30

12345678 / 98765432

Epost

Elevens epost adresse

50

wis@wis.no

Kjønn

Elevens kjønn 1 G, J eller blank

Målform

Elevens målform 2 BM eller NN

Merknad

Merknad på eleven 500  

FriTekst1

Fritekstfelt på eleven 100  

FriTekst2

Fritekstfelt på eleven 100  

FriTekst3

Fritekstfelt på eleven 100  

FriJaNei1

Fritt valgfelt på eleven 1 1 eller 0

FriJaNei2

Fritt valgfelt på eleven 1 1 eller 0

FriJaNei3

Fritt valgfelt på eleven 1 1 eller 0

Foresatt1Navn

Navn på den ene av elevens foresatte

50

Per og Kari Nordmann

Foresatt1Adresse

Adressen til den ene av elevens foresatte

100

 

Foresatt1Postnr

Postnummeret til den ene av elevens foresatte

4

 

Foresatt1Født Fødselsdatoen til den ene av elevens foresatte 10

21.03.1987
21.03.87
210387

Foresatt1Personnr Personnummer til den ene av elevens foresatte 5  

Foresatt1TlfDag

Telefon dagtid til den ene av elevens foresatte

30

12345678 / 98765432

Foresatt1TlfKveld

Telefon kveldstid til den ene av elevens foresatte

30

 

Foresatt1Mobil

Mobiltelefon til den ene av elevens foresatte

30

 

Foresatt1Epost

Epostadresse til en ene av elevens foresatte 100  

Foresatt1Merknad

Merknad på den ene av elevens foresatte 500  

Foresatt2Navn

Navn på den andre av elevens foresatte

50

Ola Hansen

Foresatt2Adresse

Adressen til den andre av elevens foresatte

100

 

Foresatt2Postnr

Postnummeret til den andre av elevens foresatte

4

 

Foresatt2Født Fødselsdatoen til den andre av elevens foresatte 10

21.03.1987
21.03.87
210387

Foresatt2Personnr Personnummer til den ene av elevens foresatte 5  

Foresatt2TlfDag

Telefon dagtid til den andre av elevens foresatte

30

 

Foresatt2TlfKveld

Telefon kveldstid til den andre av elevens foresatte

30

 

Foresatt2Mobil

Mobiltelefon til den andre av elevens foresatte

30

 

Foresatt2Epost

Epostadresse til den andre av elevens foresatte 100  

Foresatt2Merknad

Merknad på den andre av elevens foresatte 500  

AvgiverskoleNavn

Navnet på skolen som eleven kommer fra 100  

AvgiverskoleOrgNr

Organisasjonsnummeret på skolen som eleven kommer fra 9 123456789

 

 Spesifikasjoner