Skoleår

Du kan selv definere skoleår og termin for oppstart.

Det mest logiske er at en kommer inn på det skoleåret og den terminen en befinner seg i når programmet startes.

Velg Oppsett - Oppsett
Bak Start programmet med klikker du på Endre 
Angi skoleår og termin og klikk Lagre

 

 Oppsett skoleår