Vedlegg til vitnemål

På vitnemålet for LK06 har føring av vedlegg fått en sentral plass.

Vedlegg fører en slik:

Vi anbefaler at en for elever som har flere fag med merknaden Jf. vedlegg spesifiserer i vedlegget hvilken fagkode føringen gjelder.