Folkeregister

Generelt

Dersom skolen har skaffet bestemt fil fra folkeregisteret, kan denne hentes inn i Wis Skole og brukes som grunnlag for å korrigere adresse på elever og foresatte.

I tillegg til å kunne korrigere navn/adresse på elever og foresatte, kan man oppdatere foresatte med fødselsnummer. Dette er f.eks. aktuelt dersom man ønsker å innføre foreldrepålogging i Fronter/Its Learning via Min Id.

Her er en artikkel som beskriver skolenes rett til å hente ut data fra folkeregisteret:
http://www.skatteetaten.no/no/Person/Folkeregister/Utlevering-av-opplysninger/Folkeregisteropplysninger/Utlevering-av-folkeregisteropplysninger-til-offentlige-myndigheter/

I Norge er det EVRY som har konsesjon til å formidle data fra Folkeregisteret. En kommune kan abonnere på slik tjeneste, og motta data fra 1-6 ganger per år. Data kan enten mottas per tilsendt cd eller via SFTP-tjeneste. Ta kontakt med de for videre informasjon. De kan også være behjelpelige i forhold til søknadsprosessen til Skatteetaten.

Importere fil fra folkeregisteret

1. Feil i fødselsnummer på elever

Elevenes fødselsnummer er viktig for at vi skal kunne koble informasjon mot data fra folkeregisteret.
Her vil du få tatt ut en liste over eventuelle elever i Wis skole, som enten:
- mangler fullstendig fødselsnummer
- har fødselsnummer som ikke er med i fil fra Folkeregisteret
Disse må korrigeres manuelt under Skolen - Klasse

2. Oppdater elevinfo 

Her får man opp en tabell over avvikende elevopplysninger mellom Folkeregisteret og Wis skole. Dette kan være navn som er skrevet forskjellig, eller avvikende adresseopplysninger.

Tabellen er hovedsaklig delt i 2 seksjoner: Elev i Wis skole og Data fra folkeregisteret.

Avvikende data er gulmarkert som utgangspunkt.

For å oppdatere elevdata i Wis skole klikker du på de gulmarkerte feltene. Da vil feltet bli grønt, og tilsvarende verdi i Wis skole markert rødt. Om du ombestemmer deg klikker du en gang til for å "slå av" markeringa. Grønnmarker de du ønsker, og klikk på knappen "Kjør vask" for å oppdatere. Kun de som du har grønnmarkert blir oppdatert, øvrige blir stående igjen i lista.

3. Fødselsnummer på foresatte, steg 1

Her sjekkes det hvor mange forekomster av foresatte vi kan påføre fødselsnr direkte.
Kriteriene for dette er:
- match mellom fødselsnr på elev i Wis skole og folkeregisteret
- OG match på navn på foresatt i Wis skole og folkeregisteret
Klikk på knappen "Påfør fødselsnummer" for å oppdatere de aktuelle foresatte med fødselsnummer. Øvrige må tas i neste steg.

4. Fødselsnummer på foresatte, steg 2

Her finner du liste over foresatte i Wis skole som har avvikende fødselsnr i forhold til folkeregisteret, dvs feil eller mangler.
Tabellen er delt i seksjon for "Foresatt i Wis skole" og "Data fra folkeregisteret". Det som er felles er elevkoblingen, dvs elev i Wis skole er allerede matchet med barn i folkeregisteret.
1. gå gjennom listen, klikk på den foresatt fra folkeregisteret som matcher foresatt i Wis skole (blir grønnmarkert). Her er det viktig at du vet 100% at personene du markerer er samme person, hvis ikke kan det ha store konsekvenser for integrasjonen med Fronter/Itslearning.
2. klikk Påfør fødselsnummer, så vil de som er markert få påført fødselsnummer.
Merk at det kan hende du ønsker å beholde enkelte foresatte slik de er i Wis skole. Om man f.eks. har registrert stefar som foresatt i Wis skole, så skal man ikke nødvendigvis bytte ut denne.
Merk også at enkelte foresatte i folkeregisteret ikke blir med i folkeregisteruttrekket, av ulike årsaker. Det kan f.eks. komme av hemmelig adresse, ukjent foresatt eller død.