Eksamen, PAS

Generelt

Fra og med våren 2016 skal grunnskolene nå bruke en ny utgave av PAS i forhold til administrering/oppmelding til eksamen. Siste frist for oppmelding er 1. mars, men man bør ha dette klart i god tid før fristen.

Sikkerhet

Som utgangspunkt foregår kommunikasjonen mot PAS2 via krypterte forbindelser og bruk av OAUTH2 autentisering.

PAS2 "stoler" på Wis skole som gyldig avsender av data. I praksis betyr det at WIS tar ansvar for at våre Wis skole-kunder er den de utgir seg for å være. I den forbindelse har vi måttet innføre noen sikkerhetstiltak. Løsningen blir som følger:
1. Alle Wis skole-kunder med ungdomstrinn får tildelt en PAS-nøkkel som man må registrere i programmet. Nøkkelen ble i starten sendt ut via brev. Dersom dere ikke har fått den kan dere ta kontat med WIS.
2. Hver gang skolen skal kommunisere med PAS2, vil Wis skole forespørre WIS sine servere (ved hjelp av koden, samt litt annen lokal informasjon) og sjekke at du er den du er.

Kom i gang

 1. Først og fremst må man ha minimum versjon 41e av Wis skole. Sjekk versjonsnummer helt øverst i programmet
 2. Registrere PAS-nøkkel. Legges under Skolen - Generelt, i feltet PAS-nøkkel. Nøkkelen finnes i tilsendt brev (eller kontakt WIS)
 3. Wis Skole må være registrert for det aktuelle skoleåret, dvs lisenskoden må være på plass
 4. Gyldig organisasjonsnummer må være registrert i programmet. Org.nr finnes f.eks. i GSI: http://gsi.udir.no. Merk at det på hver enhet/skole er registrert 2 org.nr: foretak og bedrift. Det er Bedrift-nummeret som skal brukes.
 5. Din bruker må ha tilgang til PAS
 6. Din bruker må være knyttet til en gyldig epostadresse
 7. Du må stå i riktig skoleår/termin

Registrering

Da er du klar. Klikk på knappen Eksamen. Neste steg blir som følger:

 1. gå på fanen Registrere
 2. (om du ikke har gjort det ennå:) last ned prøvedefinisjoner. Egen knapp oppe til venstre.
 3. Ny gruppe
 4. Angi fagkode
 5. Legg til elever
 6. Legg til ansvarlig faglærer
 7. Gjentas til du har laget de grupper dere skal ha

Merk følgende:

- Spesielle regler for norsk. Må normalt meldes opp til både hovedmål og sidemål, men dersom eleven er fritatt for sidemål skal koden NOR1415 brukes for denne. NOR1415 kan ikke kombineres med andre norsk-fagkoder for denne eleven (du vil i så fall få feilmelding ved eksport)

- Selve oppmeldingen bør skje når du er ferdig med alle eksamensgrupper. Dette fordi overføringen til PAS2 støtter kun nyregistreringer. Eventuelle endringer (f.eks. sletting av elev fra eksamensgruppe, eller flytting av elev fra en gruppe til annen) vil ikke fungere.

- alle ansvarlige faglærere må ha gyldig epostadresse

Eksport

Klikk Start eksport. Til høyre kan du se status på påmeldingen. Eventuelle feil må rettes.

Dersom påmeldingen gikk gjennom kan du klikke Oppdater påmeldingsstatus. Da vil du få tilbakemelding på status på de elevene og gruppene du har lastet opp. I fanen Registrering vil det stå kandidatnummer på hver elev som er oppmeldt.

 

Da kan du logge på PAS2 (https://eksamen.udir.no) for videre behandling.

 

Hva med elever uten gyldig personnummer?

Disse legges foreløpig inn manuelt i eksamenstjenesten hos Udir.