Rapportstyring

Man kan nå styre hvilke rapporter hver enkelt bruker skal ha tilgang til. Dette gjøres ved å opprette rapportgrupper, med tilgang til et sett med rapporter, som tilordnes brukerne.

Dette er nyttig både til å filtrere bort rapporter som ikke brukes på skolen, samt begrense tilgang til dokumenter som vitnemål og protokoller.

Oppsett - Rapportgrupper

Mulighet til å opprette nytt oppsett, eller kopiere eksisterende oppsett. Lister opp alle rapporter, med mulighet til å krysse av hvilke rapporter gruppen skal ha tilgang til. Man kan også angi hvorvidt aktuelle brukere skal ha tilgang til Eksporter-funksjonen.

Oppsett - Tilgang

Her kan brukerne tilknyttes rapportgruppe. Dersom det velges "Standard" så brukes skolens standard rapportgruppe.

Oppsett - Oppsett

Velg hvilken rapportgruppe som skal være standard for skolen.

Styre tilgang til Program - Eksporter

På rapportgruppen kan man angi hvorvidt brukeren skal ha tilgang til Eksporter-funksjonen. Imidlertid vil brukere med tilgang til Skolen, Oppsett eller System fortsatt ha tilgang til Eksporter (siden disse uansett vil ha tilgang til disse dataene på andre måter).