Internett: www.wis.no E-post: wis@wis.no
Tlf: 7245 0190 Fax: 7245 0191

Startsiden | Produkter | Drift | Markedsføring | Ta kontakt | Gå til
Søk:

Wis Skole Versjon 29, 17.09.2009

Endret: 01.02.2010  

Vitnemål grunnskole og VO, pluss diverse feilfiks og forbedringer

 

Versjon 29 ble lagt ut 17.06.2009.

Det ble 18.06.2009 lagt ut en ny versjon 29 med minimale korrigeringer.

 

Alle | Ikke utført | Utført


Elevdata
Nr Utf Tittel Beskrivelse
1 "Vis de som har sluttet" fungerer ikke (17.06.2009) Valget "Vis de som har sluttet" fungerte ikke under klassen - elever, dette er nå rettet.
2 Kopiering av adresse (08.06.2009) Fikset feil som gjorde at hvis ikke foresatt 2 var registrert på eleven, og man prøvde å kopiere elevens adresse til begge foresatte, ville man få en feilmelding.
3 Feil i filter for søk under skolen (03.06.2009) Rettet feil ved enkelte søk under skolen gjorde at det dukket opp feilmelding.
4 Fødselsdato mangler ved søk (27.05.2009) Ved søk etter elever under skolen er feltet født tomt mens personnummer er fylt ut korrekt.
5 Informasjon om kontaktlærer (27.05.2009) Felt med informasjon om kontaktlærer (initialer) lagt til ved søk på elever under skolen.

Felles
Nr Utf Tittel Beskrivelse
6 Melding om klasser med feil læreplan (03.06.2009) En feil på søking etter klasser med feil læreplan gjør at man kan få opp klasser som ikke tilhører gjeldende skole.
7 Nye fag og fagkoder (29.05.2009) Nye fag og fagkoder for hebraisk og koreansk er lagt til, i tillegg til nye fag for skoleåret 2009-2010.
8 Oppdatering til læreplan LK06 (27.05.2009) Da læreplan L97 ikke skal brukes lenger fases denne ut ved at alle klasser fra 7. klasse og lavere automatisk blir oppdatert til læreplan LK06. For 8. klasse og oppover vil denne oppdateringen søke etter klasser med L97, og deretter vise en liste over klasser som må oppdateres til LK06 da det kan finnes førte karakterer på disse klassene som må overføres før oppdatering til ny læreplan. Det vil heller ikke være mulig å velge L97 for nye klasser etter 2008/2009.

Flyttemelding
Nr Utf Tittel Beskrivelse
9 Feilmelding ved utskrift av flyttemelding (16.06.2009) En feilmelding dukker opp ved utskrift av flytttemelding fra deltajer på flyttemelding.
10 Automatisk startdato på elev (04.06.2009) Automatisk satt startdato ved opprettelse av ny elev.

Import/Eksport
Nr Utf Tittel Beskrivelse
11 Poststed mangler i eksport (16.06.2009) Poststed ble ikke med under eksport av data fra Wis Skole, dette er nå rettet.
12 Slå av/på filter under eksport (03.06.2009) Mulighet for å slå av/på filtrering under eksportskjema.
13 Eksport til Excel (28.05.2009) Flere kolonner er lagt til i eksporten til Excel (f.eks. Navn, fødselsnummer og lignende).
14 Eksport/import av skolenavn og org.nr (28.05.2009) Skolenavn og skolens organisasjonsnummer er lagt til ved eksport/import.
15 Feilmelding ved åpning av eksportskjema (28.05.2009) En feilmelding vises når man forsøker å åpne eksportskjemaet.

Karakter
Nr Utf Tittel Beskrivelse
16 Endringer for føring av vitnemålsmerknad (16.06.2009) Endret grensesnitt for føring av vitnemålsmerknader for å gjøre føringene kompatible med nye utskrifter, der en trenger vitnemålmerknadskoder.
17 Konvertering av elevmerknad (08.06.2009) Elevmerknader fra og med skoleåret 2008-2009 konverteres til å støtte det nye systemet for merknadsføring.
18 Feil markering for karakterer med merknad (29.05.2009) Hvis en merknad på en karakter blir fjernet, henger fremdeles grønnmarkeringen i karakterlisten igjen frem til man har forflyttet seg.
19 Feil ved kopiering av karaktermerknad (28.05.2009) Feilmelding ved kopiering av karaktermerknad under redigering.
20 Føring av termin på merknad på karakter (28.05.2009) Lagt til valgliste ved føring av termin på flippen merknad på karakter for enklere føring av verdier. Også endret til fast valgliste ved setting av termin på merknad på karakter skjemaet.

Oppsett
Nr Utf Tittel Beskrivelse
21 Automatisk lukking av Wis Skole (04.06.2009)

Automatisk lukking av Wis Skole sørge for at programmet lukker seg selv etter inaktivitet i h.h.t angitt tid. Dette har sikkerhetsmessige årsaker, og bidrar til å man minsker antall åpne koblinger til databasen.

Denne funksjonen er etter oppdatering satt til å logge ut brukere etter en halvtimes inaktivitet. Inaktivitet vil her si at hverken mus eller tastatur har vært brukt.

Administrering av denne funksjonen gjøres under: Oppsett - Oppsett - Automatisk avslutning


Rapport
Nr Utf Tittel Beskrivelse
22 Faglærere manglet i utskrift av protokoll (17.06.2009) Noen av fagene ble ikke listet opp på siste siden i utskrift av karakterprotokoll og vitnemålsprotokoll. Denne feilen er rettet, og alle fag der det er satt opp faglærer, vil bli vist i listen.
23 Feil med eksamenskarakter i norsk i vitnemålsprotokoll (17.06.2009) En feil gjorde at todelt karakter i norsk (hovedmål og sidemål) ikke kommer med i vitnemålsprotokollen for 2008-2009. Feilen er rettet. For skoleåret 2007-08 vil samlekarakter i Norsk skriftlig prøve bli vist. For skoleåret 2008-2009 vil begge prøvekarakterene i Norsk hovedmål skriftlig og Norsk sidemål skriftlig bli vist.
24 Ny versjon av fil til inntakskontor (17.06.2009) Ny versjon av fil til inntakskontoret er laget (versjon 1.2.2.1).
25 Vitnemål 2009 - VO (17.06.2009)

Vitnemål for VO-skoler for 2008-2009 er nå klart.

26 Fagbetegnelse for kristendom hos privatskoler (16.06.2009) Har endret til spesifikk fagbetegnelse for kristendom på vitnemålsprotokoll hos privatskoler.
27 Feil i tipstekst for vitnemålsutskrift. (16.06.2009) Fjernet veiledning for 2-sidig utskrift, siden vitnemålen ikke lenger trenger og være på 2 sider.
28 Feil på rom i elevtall og klasseliste (16.06.2009) Feil i samsvar på rom i rapportene Elevtall og Klasseliste.
29 Endring av kolonnetittel (04.06.2009) Endret kolonnetittel til Tlf, arbeid for å bedre oversikten over hvilket telefonnummer det gjelder.
30 Trykkfeil i vitnemålsprotokoll (04.06.2009) Rettet småfeil i nynorsk vitnemålsprotokoll.
31 Feil i Klasseliste 4 (03.06.2009) Feltet telefon kommer for tett inntil feltet født i Klasseliste 4.
32 Elevliste med bilder (28.05.2009) Har utarbeidet en rapport som skriver ut elevbilder fra en klasse eller årstrinn. Rapporten heter Elevliste med bilder.
33 Frifelt i min klasseliste (28.05.2009) Frifelt er lagt til i rapporten Min klasseliste.