Internett: www.wis.no E-post: wis@wis.no
Tlf: 7245 0190 Fax: 7245 0191

Startsiden | Produkter | Drift | Markedsføring | Ta kontakt | Gå til
Søk:

Wis Skole Versjon 32b, 10.06.2010

Endret: 09.06.2010  

 

 

Alle | Ikke utført | Utført


Karakter
Nr Utf Tittel Beskrivelse
1 Ny eksamenskarakter: F (for Fritatt) (09.06.2010) Når rektor etter søknad fra foreldre/foresatte har fritatt en elev fra eksamen, jf. forskrift til opplæringsloven § 3-24 føres ”Fritatt” i rubrikken for eksamenskarakter og VMM03 ”Eleven er fritatt fra eksamen” som vitnemålsmerknad. Har lagt til nytt karaktervalg "F" for føring av eksamenskarakter.
2 Nytt karaktervalg for eksamen: IM (09.06.2010) Når eleven ikke møter til eksamen, uansett årsak, skal karakteren IM (ikke møtt) føres som eksamenskarakter på vitnemålet. Vi har nå lagt til nytt karaktervalg for dette.
3 Feil tekst karakterutskrift fritak for karakter (08.06.2010) Har fikset karakteren på språkfag i karakterutskriften slik at F kommer ut som Fritatt (eller Friteken) i stedet for F

Rapport
Nr Utf Tittel Beskrivelse
4 Oppdatert grensesnitt mot VIGO (09.06.2010) Har oppdatert fileksport til Inntakskontoret i henhold til ny spesifikasjon.
5 Vitnemål: feil ved visning av fravær (08.06.2010) En feil gjorde at fravær ikke ble vist når det var satt inn vedleggstekst til vitnemålet. Dette er nå fikset.
6 Vitnemål: Mulighet til å velge om kontaktlærer skal være med (08.06.2010) Gjort det mulig å velge om kontaktlærer skal være med på vitnemålet. Gjelder spesielt voksenopplæringsskoler.