Internett: www.wis.no E-post: wis@wis.no
Tlf: 7245 0190 Fax: 7245 0191

Startsiden | Produkter | Drift | Markedsføring | Ta kontakt | Gå til
Søk:

Infobrev 09.06.2010

Endret: 21.12.2013  

Ny versjon av Wis skole


Denne meldingen går til alle brukere av Wis Skole og alle andre som har meldt seg interessert i informasjon om Wis Skole.

 

Vi har nå lagt ut versjon 32b av Wis Skole datert 09.06.2010.

 

Utdanningsdirektoratet kom med endringer i retningslinjene for føring av vitnemål etter at vi la ut versjon 32 i slutten av mai. Dermed kommer vi nå med en oppdatering som tar hensyn til endringene som er gjort. Dette omfatter:
- karakteren F for Fritatt skal benyttes som eksamenskarakter når eleven har fått innvilget fritak fra eksamen
- karakteren IM for Ikke møtt skal benyttes som eksamenskarakter når eleven ikke har møtt til eksamen, uansett årsak
Husk å føre de riktige fagmerknader når disse karakterene brukes.

 

Ellers har vi gjort følgende forbedringer/feilrettinger i denne versjonen:
- rettet feil som gjorde at fraværet ikke kom med på vitnemålet når det var ført vedlegg til vitnemålet
- fikset nynorskfeil i karakterutskriften
- fikset riktig encoding i eksport av xml-filer
- oppdatert eksport til inntakskontoret til siste versjon av grensesnittet
- mulighet til å velge om kontaktlærer skal være med i vitnemålsutskriften (gjelder spesielt voksenopplæringsskoler)

Se detaljert informasjon om siste versjon på vår nettside:
http://www.wis.no/skole

 

NB! Les informasjon om vitnemål for våren 2010 her:
http://www.wis.no/999/149/185-47391.html
Det er viktig at denne studeres nøye for at vitnemålet skal føres på riktig måte.

 

ULØSTE PROBLEMER
Etter at vi oppdaterte våre servere og utviklingsverktøy i fjor vinter har vi fått en del barnesykdommer i Wis skole. Det meste er rettet, men det er fortsatt 2 viktige feil vi sliter med:
- tidligere vitnemål (gjelder noen skoler) , les
http://www.wis.no/999/149/185-43244.html
- sortering av Aa som Å i tabeller, les
http://www.wis.no/999/149/185-46623.html
Problemene skyldes feil i  3.parts komponenter som benyttes i programmet. Vi jobber fortløpende mot leverandørene med å få rettet disse feilene.

Programmet kan oppdateres på vanlig måte - enten gjennom automatisk nedlasting i Wis Skole (System - Nedlasting) eller via programmets nettside
http://www.wis.no/skole.

 

NB! Sørg for at ingen andre har programmet oppe når du kjører installasjonen av ny versjon. Du kan gjøre dette inne fra Wis Skole - System - Avslutt.

 

I en del kommuner som kjører sentral installasjon av WisSkole, skal all oppdatering av programmet skje sentralt, dvs av datafolk hos kommunen. Ta kontakt med IT-ansvarlig om du er usikker.

 

Vi anbefaler alle skoler å oppgradere sitt program til siste versjon.

 

Lykke til med videre arbeid!

 

Med hilsen

Ole Arnold Sødal
Systemutvikler
Waade Information System AS
Tlf: 72 45 01 90
Fax: 72 45 01 91
Epost: wis@wis.no
Internett: www.wis.no