Internett: www.wis.no E-post: wis@wis.no
Tlf: 7245 0190 Fax: 7245 0191

Startsiden | Produkter | Drift | Markedsføring | Ta kontakt | Gå til
Søk:
Logg innLogg inn 

Navi Versjon 25c, 30.05.2008

Endret: 30.05.2008  

Korrigering av rapportering til Navi Sentralbase.

 

 

Alle | Ikke utført | Utført


Navi Sentralbase
Nr Utf Tittel Beskrivelse
1 Forlenget rapporteringsperiode på elever pr. 01.04 (30.05.2008)

På grunn av feilen i rapportering av fagtypekoden, vurderes det nå om det skal sendes inn elever pr. 01.04 en gang til.

Normalt slutter Navi å sende med elever pr. 01.04 når vi har passert 31.05, men denne stoppdatoen er flyttet ut til 15.06.

Skolene skal jo nå rapportere søknader til Navi Sentralbase pr. 01.06. Da vil automatisk elevdata pr. 01.04 bli med til sentralbasen.

2 Korrigere fagtype til Navi Sentralbase (30.05.2008)

I forbindelse med rapportering av elever og søkere til Navi Sentralbase leveres det med en kode for hvilke fagtype hvert enkelt fag har.

Fagtypen sier om faget er et fordypningsfag, fellesfag eller et valgfag. Skolen kan bestemme fagtyper selv, men de må på hver fagtype velge hvilken offisiell fagtype det tilsvarer, slik at det blir mulig å lage felles statistikk på dette.

I Navi ble det oppdaget en feil i rapporteringen til Navi Sentralbase der det leveres med skolens lokale fagtypekode i stedet for den offisielle som er bestemt av SSB.

Dette er nå korrigert.

 

3 Skal overføre opptatt dato til Navi sentralbase (30.05.2008)

I forbindelse med rapportering av søkerdata til sentralbasen har informasjonskontorene og folkehøgskolerådet behov for å vite dato for når de ulike elevene er tatt opp. Det var tidligere ikke noe felt for dette i Navi, og det var dermed heller ingen rapportering på dette til sentralbasen.

Det er nå lagt til et felt på søknaden som heter "Tatt opp". Her skal en legge inn datoen for når eleven er bekreftet tatt opp. Feltet vises både på søknaden og i oversikten.

For å gjøre jobben enklere for skolene vil Navi under oppgraderingen forsøke å fylle ut denne datoen. Den kan siden justeres av skolen. Datoeen fylles ut dersom eleven har status "Opptatt, ikke informert", "Tar plassen" og "Opptatt elev". Datoen hentes fra andre datofelt hvis de finnes i følgende prioritet:

1. Betalt dato
2. Frist
3. Tilbudsdato + 14 dager
4. Mottatt dato

Utfyllingen av det nye feltet gjøres for alle søknader som ligger i Navi (dvs for alle år).

Vi ber om at skolene går i søknadsoversikten, velger status "Opptatt elev" og sørger for at dato tatt opp er mest mulig korrekt før de oversender fil til Navi Sentralbase.