Internett: www.wis.no E-post: wis@wis.no
Tlf: 7245 0190 Fax: 7245 0191

Startsiden | Produkter | Drift | Markedsføring | Ta kontakt | Gå til
Søk:
Logg innLogg inn 

Navi Versjon 27, 19.05.2010

Endret: 21.05.2010  

Inneholder alle aktiviteter i versjon 27, med SMS sending som den mest sentrale

 

 

Alle | Ikke utført | Utført


Annet
Nr Utf Tittel Beskrivelse
1 Rettet feil i mal/dokumentredigering (21.05.2010) En feil har gjort at teksten i malen tilsynelatende har forsvunnet etter redigering. Riktignok har teksten vært lagret likevel, men det har vært et irritasjonsmoment. Feilen er nå rettet opp.
2 Oppdatere landregister (15.04.2010)

Oppdatert landregisteret i Navi.

3 Sjekk på gyldig fødselsnummer (14.04.2010) Forbedret kontroll av gyldige personnummer. Nå sjekkes lengden av personnummeret slik at nummer som er lengre enn 11 siffer defineres som ugyldig.

Fag
Nr Utf Tittel Beskrivelse
4 Elever på fag (07.05.2010) Økt bredde på visning av elevnavn i Elever-flippen på fag samt rapport nr 34 (Fag på elever)
5 Kopiering av fag: ta med vitnemålsbeskrivelse (14.04.2010)

Kopieringsfunksjonen for fag tar nå med all informasjon som er lagret på fagene.


Hovedkurs
Nr Utf Tittel Beskrivelse
6 Studietur (14.04.2010) Ofte er studieturer knyttet til linje, dvs at elevene reiser linjevis. Det kan derfor være ønskelig å ha funksjoner for å fastsette studietur bolkvis per linje. Dette er nå laget som høyreklikkvalg i Elev-flippen under Hovedkurs.

Kontakt
Nr Utf Tittel Beskrivelse
7 Tilknytning mellom kontakter (26.04.2010)

Mange skoler har etterlyst opplegg for å lage koblinger mellom kontakter. Spesielt for å unngå at post sendes flere ganger til samme husstand. Det er nå laget et opplegg for dette.

Egen flipp på Kontaktskjema som skal innholde koblinger mellom kontakter. Viser aktuelle koblinger, med mulighet til å opprette nye og fjerne koblinger. Avkrysning i feltet "Felles post" gjør at kontakter som er koblet sammen vil kun få en etikett i en etikettutskrift.

 


Kortkurs
Nr Utf Tittel Beskrivelse
8 Slette info om tilknyttet på kortkurs (18.05.2010) Laget mulighet til å slette info om tilknyttet til kortkurs (f.eks. kursholder, kurssted). Enten ved CTRL+DELETE eller blanker feltet.

Oppgave
Nr Utf Tittel Beskrivelse
9 "Send til alle" funker ikke (22.04.2010) Fikset funksjonen som kopierer en oppgave til flere brukere

Rapport
Nr Utf Tittel Beskrivelse
10 Studiebevis med bilde (30.04.2010)

Forbedret utskrift av studiebevis:

- endret standard mal for studiebevis

- mulighet for å få med bilde i utskriften. Det betinger at programmet er satt opp for å vise bilder på elever (med standard bildemappe/type under Hovedkurs), og man må fastsette bildestørrelse/plassering under Oppsett - Etikett, flippen Skolebevis

- forbedret redigering av studiebevis under SystemAdm - Dokumentmal. Når man oppretter nytt studiebevis vil malen vises i riktig størrelse.


Regnskap
Nr Utf Tittel Beskrivelse
11 Feil i registreringsflippen under Konto (07.05.2010) Rettet feil som gjorde at programmet hang seg opp i registreringsflippen under Konto.

SMS
Nr Utf Tittel Beskrivelse
12 Ny modul - SMS (18.05.2010)

Det er nå laget mulighet til å sende SMS direkte fra Navi. Det betyr at når programmet er satt opp for det så kan man sende sms til alle typer kontakter i Navi (som søkere, elever, kortkurselever, personale osv.). Man kan bestemme hvilken mobil som settes som avsender, med mulighet for styring per bruker. Man kan skrive meldingen direkte, eller hente innhold fra mal (som settes opp under Oppsett - Innholdsmal). Mulighet til å benytte flettefelt i meldingen, f.eks. flette inn deltakernavn, startdato og/eller kurssted fra kortkurs

- nytt høyreklikkvalg: Send SMS

- nytt skjermbilde for sms-sending med ulike valg for sendingen

- nytt oppsett for SMS under Oppsett - Skolen og SystemAdm - Brukere