Internett: www.wis.no E-post: wis@wis.no
Tlf: 7245 0190 Fax: 7245 0191

Startsiden | Produkter | Drift | Markedsføring | Ta kontakt | Gå til
Søk:
Logg innLogg inn 

Wis Skole Versjon 33c, 13.12.2010

Endret: 13.12.2010  

 

 

Alle | Ikke utført | Utført


Elevdata
Nr Utf Tittel Beskrivelse
1 Foresatte - muligheter for filter på gruppe (10.12.2010) Det er laget mulighet til å filtrere flippen Foresatt under Skolen på gruppe. Man kan fra før av legge foresatte inn i gruppe ved å først opprette gruppa under Gruppe-flippen, og så gå på flippen Foresatt og høyreklikke på ønsket foresatt.

Felles
Nr Utf Tittel Beskrivelse
2 Automatisk avgiverskole (10.12.2010) Hvis en skole som har 1. til 10. trinn kopierer elever fra 7. til 8. trinn (barneskole til ungdomsskole), skal avgiverskole automatisk settes til gjeldende skole. Dette kan overstyres på den enkelte klasse ved å velge alle elevene i en klasse, og angi avgiversskole i meny.

Karakter
Nr Utf Tittel Beskrivelse
3 Feil tipstekst for Karaktergrid (13.12.2010) Gammel tipstekst som ikke er korrekt lenger er korrigert i karaktermodulen.
4 Nytt fag: Arbeidslivsfag (13.12.2010)

Lagt inn nytt fag: Arbeidslivsfag

Faget kommer med i karakterutskrift og karakterprotokoll.


Personale
Nr Utf Tittel Beskrivelse
5 Eksport av personaledata - ta med de som har slutta (12.12.2010)

Det var en feil i eksport av data for personalet (Program - Eksporter - Personlae). Kryssboksen for "Ta med personale som har slutta" viste motsatt av det den skulle. Dette er nå fikset.


Rapport
Nr Utf Tittel Beskrivelse
6 Karakterutskrift og underskrift (13.12.2010) Nytt valg i utvalget for karakterutskrift, hvor man kan velge om det er foresatte eller elev som skal skrive under.
7 Karakterutskrift: kluss med lange fagmerknader ved sideskift (13.12.2010) Karakterutskrift: når det er mange fag med lange fagmerknader blir utskriften på flere sider. En feil gjorde at merknaden ble flyttet til neste side, mens faget sto igjen på forrige. Dette så litt dumt ut, og er nå fikset slik at faglinjene holder sammen og blir flyttet til neste side hvis det ikke er plass på forrige side.