Internett: www.wis.no E-post: wis@wis.no
Tlf: 7245 0190 Fax: 7245 0191

Startsiden | Produkter | Drift | Markedsføring | Ta kontakt | Gå til
Søk:

Wis Tiltak Versjon 4.4, 03.11.2008

Endret: 29.01.2009  

Oppdateringer av Wis Tiltak med fokus på eksisterende funksjonalitet.

 

I denne versjonen vil det komme noen oppdateringer på eksisterende funksjonalitet, pluss ekstra funksjonalitet for venteliste og lignende.

 

Alle | Ikke utført | Utført


Avdelinger
Nr Utf Tittel Beskrivelse
1 Forbedring av lagringsrutine (16.10.2008)

Forbedre lagrinsrutine for poster i Wis Tiltak. Automatisk lagring av post skjer per dags dato kun når man bytte post/posisjon i programmet, så hvis en bruker for eksempel skriver en post  og deretter avslutter programmet direkte, vil ikke disse endringene bli lagret i fleste tilfeller.

2 Støtte for import fra CAT (16.09.2008) Funksjon for import av data fra Visma sitt system, CAT, vil forenkle importeringen av eksisterende data hos tiltaksbrukere. Man vil kunne sende eksisterende data fra CAT, og få disse importert til Wis Tiltak. Dette gjelder kontaktregister, brukere, deltakere,ansatte, loggføringer, fravær og vedlegg m.m.
3 Konverter til nytt utviklerverktøy (27.08.2008) Wis Tiltak er konvertert over til nytt utviklingsverktøy for å bedre effektiviteten i utviklingen, stabilisere programvaren, og muliggjøre økt funksjonalitet i fremtiden.

Backup
Nr Utf Tittel Beskrivelse
4 Sperre navnefelt på Personalmodulen (31.10.2008)

Det kan lett skje hvis man prøver å endre navn via personal modulen at personen "forsvinner", feltet blir tomt eller det kommer et nytt navn.

>> Vi sperrer for redigering av felt som kommer fra kontaktmodulen, behold hopp til kontakt.

5 Nytt standardutvalg (28.10.2008)

Standard utvalg i personalmodulen er endret til "Mine Ansatte".

6 Søk på personal (27.10.2008)

Søkefunksjon i personalmodul fungerer ikke som den skal, dette blir fikset i denne versjonene.

7 Standard timeantall slår seg ikke gjennom (21.10.2008)

Ved oppsett av standard timeantall per uke under bedriftoppsettet, slår ikke denne informasjonen seg gjennom til personalmodulen ved f.eks utregning av stillingsprosent m.m.

8 Kun aktive i per tiltaksordning (16.10.2008)

I utvalget per tiltaksordning skal kun de med et aktivt tiltak vises i listen. Ansatte som har sluttet på tiltaksordningen skal ikke vises i denne listen.

9 Utvalg venteliste (09.10.2008)

Nytt utvalg i personalmodulen viser registrert personal på venteliste. Denne lister personer som har tiltak, men ikke startdato, og sorteres på eldste registreringsdato først. Det vil også bli laget en rapport som skriver ut samme data.

10 Feil arbeidsleder og ansvarlig på forsiden i personalmodul (27.08.2008) Arbeidsleder og ansvarlig på forsiden av personalmodulen viser feil personalinformasjon. Det er kun her dette viser feil informasjon, og dette påvirker ingen andre moduler eller rapporter i Wis Tiltak.

Bedriftoppsett
Nr Utf Tittel Beskrivelse
11 Registrere bedriftens tiltaksnummer (17.10.2008)

Mulighet til å legge inn bedriftens tiltaksnummer på tiltakene under oppsett blir opprettet.

12 Utvalg på år (16.10.2008)

Mulighet til å velge år for fraværsoversikt i personalmodulen, samt i rapport for fravær.


Brukeroppsett
Nr Utf Tittel Beskrivelse
13 Vis vedleggsikon på loggen (28.08.2008) Listen over loggføringer viser nå vedleggs-ikon på de loggføringene som inneholder vedlegg. Dette for å skape bedre oversikt over hvilke logger som har vedlegg.

Dokumentmaler
Nr Utf Tittel Beskrivelse
14 Støtte for import fra Excel (19.10.2008) Wis Tiltak har nå støtte for import av kontakter og deltakere som ligger i excel.
15 Tilgangsstyring i kontaktregisteret (27.08.2008) Tilgangsstyring er aktivert for kontaktmodulen. Alle kontaker opprettet etter denne oppdateringen vil få en eierid med tilknytting til brukeren som opprettet kontakten. Hvis brukeren kun har tilgang til egne kontakter, vil han kun se de kontaktene med sin eierid lagret. Tilgangsnivået på kontaktregisteret styres som normal i modulen for tilgangsstyring.

Generelt
Nr Utf Tittel Beskrivelse
16 Nye Oslo maler (20.10.2008) Det er lagt inn oppdateringer av Oslo bedriftenes malsett, samt lagt inn nye AB maler

Hjelp
Nr Utf Tittel Beskrivelse
17 Tekstbrytning i tabell (24.10.2008)

Bryting av tabeller når disse beveger seg over flere sider korrigeres slik at tabellene brytes opp i seksjoner per side. Dette for å forhindre en tabell i å lage blanke sider, og flytte seg til et felt per side ved store felt.


Kontakt
Nr Utf Tittel Beskrivelse
18 Nye systemfiler til databasemotor (27.08.2008)

Grunnet oppgradering til nytt utviklingsverktøy, og dermed ny versjon av vår databasemotor, må systemfilene til denne motoren oppdateres. Disse systemfilene vil bli oppdatert ved oppdatering til versjon 5.0. Økt stabilitet og ytelse er noen sider ved denne oppdateringen.


Rapporter
Nr Utf Tittel Beskrivelse
19 Feil i rapporten loggliste ansatte (27.10.2008)

Nye utvalg, og endret sortering på rapporten "Loggliste ansatte".

20 Nummerering av rapporter feil (15.10.2008) Nummerering av rapporter er feil i forhold til rapportlisten. Dette korrigeres til neste versjon.
21 Ny rapport: På venteliste (10.10.2008)

Rapporten "På venteliste" lister opp registrerte kontakter som har fått tiltaksplass, men ikke startdato. Disse står på venteliste til å starte på angitt tiltak så fort det blir ledige plasser. Sorteres automatisk på eldste søkerdato, og filter per tiltaksordning.


Tekstbehandler
Nr Utf Tittel Beskrivelse
22 Forbedre ordliste til stavekontroll (31.10.2008)

Ny definisjonsordliste i tekstbehandlere med bedre utvalg.

23 Klipp og lim fra andre tekstbehandlere (31.10.2008)

Støtte for klipp og lim fra andre dokumenter med korrekt formatering av tekst.


Tilgangsstyring
Nr Utf Tittel Beskrivelse
24 Feil navn på person (21.10.2008)

Feil navn kommer opp på personer som er linket på oppgaver i oppgavemodulen. Korrekt verdi blir lagret fra loggføringen, men selve visningen viser feil navn.


Veivisere
Nr Utf Tittel Beskrivelse
25 Ny video (28.10.2008) Ny video om arbeid med stilsett