Internett: www.wis.no E-post: wis@wis.no
Tlf: 7245 0190 Fax: 7245 0191

Startsiden | Produkter | Drift | Markedsføring | Ta kontakt | Gå til
Søk:

Wis Tiltak Versjon 4.4.2, 04.12.2008

Endret: 27.12.2011  

En liten servicepakke med noen funksjonalitetskorrigeringer fra versjon 4.4.

 

Denne versjonen inneholder noen feilkorreksjoner på funksjonalitet som ikke fungerte i versjon 4.4, og som våre kunder har ønsket fikset snarest.

 

Alle | Ikke utført | Utført


Avdelinger
Nr Utf Tittel Beskrivelse
1 Ikke mulig å endre lisens ved endring av bedriftnavn (04.12.2008)

Hvis bedriften har gyldig lisens registrert på eksisterende bedriftnavn, så blir endring av lisenskode for gjeldende år skrivebeskyttet. Hvis man da endrer bedriftnavn (f.eks via Oppsett > Bedrift) vil lisensen være ugyldig, og det er ikke mulig å føre inn ny lisenskode grunnet skrivebeskyttelsen. Dette er nå åpnet slik at hvis gyldig lisens ikke er registrert, vil feltet for lisenskode bli åpnet for redigering igjen. Det er også mulig å endre bedriftnavnet tilbake til gammelt navn via registreringsveiviseren ved oppstart.

2 Import av backup ikke mulig (04.12.2008)

Grunnet en feil ved import i versjon 4.4 og 4.4.1, er det ikke mulig å hente inn backup. Programmet gir beskjed om at importen ble fullført, men ingen endringer i data ble likevel gjort. Feilen var at programmet var satt til ikke å skrive over eksisterende data.

3 Utvalg på i velgere (04.12.2008)

Ikke mulighet til å velge filter på alle ordninger på ventelisten.


Dokumentmaler
Nr Utf Tittel Beskrivelse
4 Søk i kontakter (04.12.2008)

Etter omlegging til tilgangsstyring i kontaktregisteret får man ikke til å bruke søkefunksjonalitet ved søk på navn.


Innlogging
Nr Utf Tittel Beskrivelse
5 Ikke mulig å sette komma i standard timeantall (04.12.2008)

Ikke mulig å bruke komma (,) under standard timeantall på Oppsett > Bedrift > Time- og lønnsoppsett. Endring i timer per uker slår seg heller ikke gjennom til personalmodulen > Tiltak.


Tekstbehandler
Nr Utf Tittel Beskrivelse
6 Feilmelding i tekstbehandler ved formatering (04.12.2008)

Brukere får feilmelding hvis man ønsker endre rotasjon på dokumentet (stående / liggende) ved å gå til Format > Side. Dette er fikset i denne versjonen av Wis Tiltak.