Rapportering av elevdata fra privatskolene

Logge inn
For at statsforvalteren skal få tilgang til individ-data og mulighet til å godkjenne data, må du logge inn med samme brukernavn og passord som du benytter i GSI-innsamlingen.

Systemet benytter UBAS for pålogging.
Sikkert område
Du er nå overført til et sikkert område, der all informasjon mellom deg og serveren overføres kryptert slik at ingen uvedkommende har tilgang til noe. Dette gjøres bl.a. fordi skolene sender inn fil med fødselsnummer. Du ser dette ved at det er en hengelås i adresselinjen eller nederst på statuslinjen i nettleseren din.