Wis Tiltak

Versjoner

Her er liste over gjeldende versjon samt kommende og tidligere. Klikk for å se detaljer om den aktuelle versjonen.

7.3.0, datert 12.01.2021

Ferdig, ikke lansert Fiks hjelp

Ferdig WT-657 Startsiden

F12 tar nå opp fjernhjelp


Ferdig, ikke lansert Snarveier fra forside

Ferdig WT-655 Personale

En kan igjen hoppe til utvalg på tiltak. Har også lagt på tilsvarende lenker på avdeling, anonymisering, oppgave og viktige hendelser.


Ferdig, ikke lansert Ikke legg til støtte fra staten

Ferdig WT-654 Rapporter

Legger nå ikke til kommunale støtte i refusjonskravet til NAV