Wis Tiltak

Versjoner

Her er liste over gjeldende versjon samt kommende og tidligere. Klikk for å se detaljer om den aktuelle versjonen.

2021-02, datert 21.04.2021

Ferdig, ikke lansert Rapporten Personal, timeføring tar med seg tiltak på venteliste

Ferdig WT-670 Rapporter

Om deltaker er aktivt på ett tiltak samtidig som han står på venteliste på ett annet. Så kom hver dato opp to ganger i rapporten "Personal, timeføring"


Ferdig, ikke lansert Vedlegg med samme navn havnet på feil sted

Ferdig WT-669 Personale

Om en la til vedlegg med samme filnavn flere ganger på en deltaker, så havnet påfølgende vedlegg på rota til Wis Tiltak i sted for i deltakerens mappe.

Vi har nå rettet feilen, og første gang en administrator logger på Wis Tiltak etter oppdateringen, så vil alle vedlegg flyttes til korrekt mappe.


Ferdig, ikke lansert Mange vedlegg

Ferdig WT-664 Personale

Tidligere så syntes ikke hele knappen om en la til så mange vedlegg at det ble to rader med vedlegg.


Ferdig, ikke lansert Slette tiltak, sletter tilhørende data

Ferdig WT-663 Personale

For de tiltaksbedrifter der NAV krever at en sletter data fra tidligere tiltak om en deltaker bytter tiltak.

Om en nå sletter tiltak med fra-/tildato, så blir en nå spurt om en ønsker og slette tilhørende data. Svarer en ja på det, så slettes disse dataene innenfor perioden til tiltaket:

  • Loggføringer
  • Vedlegg
  • Fraværsføringer
  • Hendelseshistorikk

Ferdig, ikke lansert Nytt skjema - søk finner ikke alt

Ferdig WT-660 Personale

Når en legger til skjema og søker, så fant en ikke felles skjema.


Ferdig Vis epostadresse på personale

Ferdig WT-659 Personale

Fjerner info om kjønn og flytter løpenummer for å gi plass til deltakerens epost.