Navi

Info 12.12.2014

Det nærmer seg lansering av WisWeb Navi og her forteller vi om status pr. desember 2014.

1. Kursene er ferdige

Da har vi gjort unna de fire kursene som var planlagt i høst. 59 skoler har deltatt på kursene med totalt 132 personer. Vi har fått mange positive tilbakemeldinger og mange nyttige innspill til forbedringer. Vi arbeider nå med å rette feil og få på plass det som mangler.

2. Import fra Navi

Det er nå 73 av 77 skoler som ar kjørt import. Noen av disse har nok hatt problemer med å logge på pga av for svake passord. Vi arbeider nå med å få kjørt import og testet pålogging på de siste skolene. Vi tar kontakt med hver enkelt skole om dette.

3. Status utvikling

Vi arbeider med både plattform og Navi-moduler for å få alt på plass. Det er mulig å følge status for de store linjene med en lenke øverst i wis.no/navi/web eller ved å bruke direktelenken nedenfor. Det er f.eks. innført mellomnavn og import av navn er forbedret. Det er bare å kjøre ny import for å teste dette.

>> Status utvikling

4. Tilbakemeldinger

Vi ønsker innspill fra brukerne. Dette kan være feil en finner eller funksjonalitet en ønsker seg. Til dette bruker vi en løsning der du enkelt legge inn nye artikler/innspill eller stemmer på eksisterende.

>> Innspill til WisWeb

5. Spesielle løsninger hos skolene

Vi trenger å få en oversikt over spesielle løsninger som kjører ute hos skolene og som krever datatilgang (lese eller skrive) til dagens Navi i Windows. Når vi vet hva som finnes må vi ta en vurdering av hva vi skal gjøre når vi går over til Web-løsningen. Ta kontakt dersom dere har spesielle behov.

6. Lansering

Planen var å sette i gang de første skolene før jul, men vi ser nå at det ikke er aktuelt. Noen skoler har meldt seg som pilotbrukere og vi tar sikte på at de første starter i februar 2015. Når de har kjørt systemet noen uker åpner vi for at resten av skolene går over til nytt system. Skolene bestemmer selv når de vil gå over.

7. Overgang

Når en skole skal gå over til nytt system, tar en ut komplett backup (med bilder og filer) og laster opp til WisWeb Navi. Deretter får en mulighet til å sperre gamle Navi for endringer slik at en slipper at data blir endret flere steder. Vi skal ha på plass et hjelpesystem med videoer slik at det skal bli enkelt å komme i gang selv om en ikke har vært på kurs.

8. Fakturering

Vi har tidligere sagt at skolene skal betale siste avdrag når de tar i bruk systemet. Siden det kan bli stor spredning på når skolene tar i bruk systemet, kommer vi til å be om innbetaling av fjerde avdrag når systemet framstår som ferdig tatt i bruk av noen skoler. Vil anta at dette bli i mars 2015.

 

Vi ønsker alle en god jul og et spennende nytt år.